خانه / درباره ما
سایت امیردل
امیردل

درباره ما

به این پست امتیاز دهید.
درباره ما
5از 1 رای(100%)

درباره ما

سایت امیردل
امیردل

سایت داستانهای مذهبی امیردل در آبان ماه سال 1392 با توجه به علاقه خودم به این موضوع راه اندازی شد.

در سال 93 بدلیل خدمت سربازی هیچ مطلبی ارسال نشد و در سال 1394 فعالیت سایت ادامه پیدا کرد.

در شهریور 1396 هم تصمیم به ارتقای سایت گرفته شد و تحولی در آن بوجود آوردیم.

امیدواریم بتوانیم قدمی در راه خدا برداریم.

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.

درباره ما

با تشکر مدیریت سایت.

سایت داستانهای مذهبی امیردل در آبان ماه سال 1392 با توجه به علاقه خودم به این موضوع راه اندازی شد.

در سال 93 بدلیل خدمت سربازی هیچ مطلبی ارسال نشد و در سال 1394 فعالیت سایت ادامه پیدا کرد.

در شهریور 1396 هم تصمیم به ارتقای سایت گرفته شد و تحولی در آن بوجود آوردیم.

امیدواریم بتوانیم قدمی در راه خدا برداریم.

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.

سایت داستانهای مذهبی امیردل در آبان ماه سال 1392 با توجه به علاقه خودم به این موضوع راه اندازی شد.

در سال 93 بدلیل خدمت سربازی هیچ مطلبی ارسال نشد و در سال 1394 فعالیت سایت ادامه پیدا کرد.

در شهریور 1396 هم تصمیم به ارتقای سایت گرفته شد و تحولی در آن بوجود آوردیم.

امیدواریم بتوانیم قدمی در راه خدا برداریم.

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.

سایت داستانهای مذهبی امیردل در آبان ماه سال 1392 با توجه به علاقه خودم به این موضوع راه اندازی شد.

در سال 93 بدلیل خدمت سربازی هیچ مطلبی ارسال نشد و در سال 1394 فعالیت سایت ادامه پیدا کرد.

در شهریور 1396 هم تصمیم به ارتقای سایت گرفته شد و تحولی در آن بوجود آوردیم.

امیدواریم بتوانیم قدمی در راه خدا برداریم.

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.

سایت داستانهای مذهبی امیردل در آبان ماه سال 1392 با توجه به علاقه خودم به این موضوع راه اندازی شد.

در سال 93 بدلیل خدمت سربازی هیچ مطلبی ارسال نشد و در سال 1394 فعالیت سایت ادامه پیدا کرد.

در شهریور 1396 هم تصمیم به ارتقای سایت گرفته شد و تحولی در آن بوجود آوردیم.

امیدواریم بتوانیم قدمی در راه خدا برداریم.

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.

 

نمونه سوال
امارگیر سایت